Joan edukira

DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS EN TRES LENGUAS: RECURSOS Y MATERIALES

urria 13, 2010

Fuente de la imagen

Euskal autonomia- erkidegoa eleaniztasun bidean kokatu da. Hezkuntza sailak Lehen eta Bigarren etapen ikaslegoari zuzendutako proposamen eleanitza egin du.

Zentzu honetan Hizkuntz -prozesuak eta hizkuntz trataera bateratua-ren programa-k, Teresa Ruiz ardurapenean, urte batzuk daramatza Hizkuntz trataera bateratuari begira ikas-unitateak prestatzen.

Ikas-unite hauen bitartez, ikasleak ahozko eta idatzizko testuak sortzen eta lan egiten ditu hizkuntz bakoitzean azken ekoizpen desberdina egiten.

Zein testu mota lan egingo den  (deskribatzailea, narratiboa, azalpenezkoa, argudiozkoa) jakin ondoren, hizkuntzak, euskera eta gaztelaniaz batez ere, batera lan egiten dute koordinazio maila oso altua izanez. Ikaslea trebea izan dadin “egiten” ikasten du eta hizkuntz batetik beste batera transferentziak egiten lortzen du.

HTB-AZ BALIABIDE GEHIAGO (LEIOAKO BERRITZEGUNEA)

Ikasturte honetan Hezkuntza sailak beste pauso bat eman du: hizkuntza edukien bitartez. Deialdi baten bidez onartutako ikastetxeek diru-laguntza eta prestakuntza jasoko dituzte, curriculum edukiak  euskeraz, gaztelaniaz, eta ingelesez lan egiteko.

Ildo honetan Eustat-ek (Euskal AE-ko estatistika ofiziala) eskola web bat sortu du DBH-ko ikasleei zuzendutako materialekin eta baliabideekin gaztelaniaz, euskeraz, eta ingelesez. Unitate didaktikoak ataza desberdinekin, webquestak. testak, jolasak, …

Baliabide hauekin ikasleek matematirako gaitasuna landuko dute grafikoak, mapak, estatistika interpretatu eta sortu behar dituzte eta. Gainera, beste gaitasunak landuko dira: herritartasunerako eta gizarterako gaitasuna, komunikaziorako gaitasuna, gaitasun digitala,…

Baliabide hauek gaztelaniaz daude ere, eta batzuk ingelesez .

GEHIAGO JAKITEKO: HIZKUNTZA EDUKIEN BITARTEZ (LEIOAKO BERRITZEGUNEA)

 

Fuente de la imagen

El País Vasco apuesta por una educación plurilingüe de su alumnado de Primaria y Secundaria. En este sentido el Programa de procesos lingüísticos y de Tratamiento integrado de las lenguas, liderado por la responsable Teresa Ruiz,  lleva trabajando varios años para llevar a los centros escolares unidades didácticas que posibiliten un tratamiento integrado de las lenguas. Lo que se busca es que el alumno-a aprenda  a  crear y trabajar textos orales y escritos , elaborando productos finales diferentes en cada lengua. En un mismo espacio de tiempo,  una vez elegido el tipo de texto a trabajar (descriptivo, narrativo, expositivo o argumentativo), las lenguas, sobre todo euskera y castellano, trabajan coordinadamente para conseguir un alumno-a más competente, un alumno-a que aprende “haciendo” y sabe hacer transferencias de una lengua a otra.

MÁS RECURSOS SOBRE TIL (BERRITZEGUNE DE LEIOA)

Este curso escolar el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha dado otro paso: la lengua a través de contenidos. A través de una convocatoria los centros aceptados obtienen ayuda económica y formativa para trabajar los diferentes contenidos curriculares en castellano, euskera e inglés.

En esta línea EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística)  ha sacado una Web escolar con recursos y materiales para trabajar en el aula de la ESO   en euskera, castellano e inglés. Puedes encontrar unidades didácticas con diferentes tareas a realizar por la alumna-o, webquests, tests, juegos, gazapos,… Con estos materiales trabajar la competencia matemática está asegurada ya que los alumnos van a tener que saber interpretar  y elaborar gráficos, mapas, series estadísticas, etc. Además, se trabajan otras competencias: la Competencia social y ciudadana, la Competencia en comunicación lingüística, la Competencia para el tratamiento de la información y la Competencia digital,…

Estos recursos y materiales también están en euskera y algunos ya están en inglés.

MÁS RECURSOS SOBRE LA LENGUA A TRAVÉS DE CONTENIDOS (BERRITZEGUNE DE LEIOA)

No comments yet

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s

%d bloggers like this: